top of page
240607NM_nathaliemoorsfotografie-19_websize.jpg

Corporate Well-being

Een vertrouwenspersoon is binnen een bedrijf actief als erkende eerstelijnshulp aangaande psychosociale risico's op de werkvloer en inzetbaar ten behoeve van de medewerkers (payroll).

Bedrijven die versterking wensen van hun team interne vertrouwenspersonen kunnen me inschakelen als extern vertrouwenspersoon.

mentaal welzijn
op de 
werkvloer

Persoonlijkheid en invloeden van buitenaf bepalen hoe we ons gaan gedragen. We worden emotioneel geraakt door gebeurtenissen en gedragingen van anderen. Als we ervaren dat onze integriteit ten gevolge hiervan wordt aangetast en dit een negatief sturende invloed heeft op ons emotioneel welzijn, kan dit leiden tot psychosociale risico's.

Grensoverschrijdend gedrag (seksueel van aard, verbaal of fysiek geweld), stress, pesterijen, burn-out, zelfmoord, alcohol- en drugsmisbruik zijn enkele voorbeelden van uitingen van psychosociale risico's. De ontwikkeling van een risico tot werkelijke psychische en/of lichamelijke schade helpen voorkomen is in het belang van alle betrokken partijen. Beroep doen op een geaccrediteerd vertrouwenspersoon kan de eerste stap zijn in de richting van een oplossing.

Waaruit kunnen arbeidsgerelateerde psychosociale risico's zoal voortvloeien?

In een bedrijfscontext refereert met naar de 5 A's:

  • Arbeidsorganisatie,

  • Arbeidsinhoud,

  • Arbeidsvoorwaarden,

  • Arbeidsomstandigheden

  • Arbeidsverhoudingen, m.n. de interpersoonlijke relaties op het werk.

In het najaar van 2022 behaalde ik het Attest van Vertrouwenspersoon conform art. II. 4-4 van de Codex Welzijn op het Werk. Jaarlijkse bijscholing onderhoudt mijn accreditatie.

Als vertrouwenspersoon stel je je beschikbaar op binnen een vast urenpakket en beschik je idealiter over een aparte locatie binnen de vestiging(en) van het bedrijf waar je in alle anonimiteit werknemers met een hulpvraag kan ontvangen.

Voor meer informatie over de rol van een vertrouwenspersoon, kan je terecht op de website van de Belgische Federale Overheid.

Heb je na het lezen van deze pagina nood aan meer info? Neem dan contact met me op via e-mail: grietje@novemmundi.be.

bottom of page