top of page

Coaching

Net zoals fysieke trainingen technische prestaties bevorderen, zo draagt mental coaching bij tot de wend- en weerbaarheid van presteerders.

Excessief trainen, prestatiedruk, contractuele afspraken, blessures, ... niets nieuw in de (top)sportwereld. Of toch? Hoe groot is de aandacht voor het mentale aspect van de sport en de sporter?

laat je
comfortzone
groeien

Gedachten komen en gaan. Ons brein filtert en vertaalt de werkelijkheid door de spreekwoordelijke bril die we dragen. We blijven achter met indrukken, aangenomen waarheden, vooringenomenheden en beknopte conclusies die ons een beeld schetsen van onszelf, onze directe omgeving en de wereld daarrond.

Hoe zou je jezelf vandaag omschrijven? Waar wil je op termijn naartoe en wat houdt je tegen? Dit vergt inzicht in je huidige mentale status. Om hier klaarheid in te brengen maken we aan de hand van gesprekstherapie jouw mentaal profiel op. Zo krijgen we zicht op je blinde vlek(ken) die het startpunt voor onze coachingsessies bepalen.

Enkele topics waarop we werken:

 • doelen stellen

 • motivatie

 • concentratie

 • attributie

 • visualisatie

 • zelfspraak

 • relaxatie

 • emotieregulatie

 • ego

 • blessures

 • winst/verlies

 • teamwerk & groepsdynamiek

 • leiderschap

 • communicatie

Zelf heb ik reeds beroep kunnen doen op verschillende van de genoemde mentale technieken tijdens wegtrainingen of op een recreatief wielerevent in België, Frankrijk, Luxemburg, ... . Je leest het goed, ik ben niet alleen mental coach, ik zit geregeld op de racefiets, binnenskamers op de rollen of stoempend tegen de wind in.

Heb je na het lezen van deze pagina vragen of wens je een gesprek? Neem dan contact met me op via e-mail: grietje@novemmundi.be.

bottom of page