top of page

Algemene Voorwaarden  Woensdag 10 juli 2024

NOVEMMUNDI is een beschermde merknaam en eigendom van de firma Grietje François bv met BTW nr. 0662.349.058 en heeft betrekking op alle activiteiten die voortvloeien uit het dienstenaanbod in counseling en mental coaching onder dit BTW-nummer. De Algemene Voorwaarden hieronder omschreven slaan op het gebruik van deze website en haar formulier(en), de bescherming van de persoonsgegevens, geboekte consultaties in de privépraktijk te Geel en bijhorende deontologische code. 

Door gebruik te maken van de diensten van NOVEMMUNDI stemt de cliënt in met de Algemene Voorwaarden.

Bij aanpassingen van de Algemene Voorwaarden brengt NOVEMMUNDI haar actief cliënteel per e-mail op de hoogte.

COOKIES en GDPR

 • Wix is een internationaal webontwerpersplatform dat gebruik maakt van haar eigen privacybeleid;

 • Wat de website van NOVEMMUNDI betreft maakt deze gebruik van cookies op de mobiele en desktopversie van de website, via een cookiebalk.. Enkel bezoekers die de cookies aanvaarden laten het CMS toe om bij benadering de reële locatie van waaruit het bezoek plaatsvond op te nemen voor analyse van de siteperformantie;

 • Gegevens zoals naam, voornaam en het mailadres ingegeven in de daartoe aangeboden formulieren op deze website worden bijgehouden op het Wix-platform zolang de samenwerking loopt;

 • Gegevens zoals naam, voornaam en het mailadres verzonden via andere kanalen dan deze website worden niet bijgehouden op het WIX-platform. Ze worden afzonderlijk bijgehouden zolang de samenwerking loopt;

 • Het telefoonnummer van de cliënt wordt afzonderlijk bijgehouden zolang de samenwerking loopt;

 • NOVEMMUNDI doet niet aan digitale marketing op basis van haar klantenbestand.

 • NOVEMMUNDI deelt de persoonlijke gegevens van haar cliënten niet met derden.

 

DIENSTEN: counseling & coaching

 • NOVEMMUNDI biedt kwalitatieve hulpverlening onder de noemers "counseling" en "mental coaching".

 • Aan de basis van deze diensten liggen erkende opleidingen in de psychologie, coaching en supervisies.

 • Hoewel NOVEMMUNDI sport- en prestatiepsychologische trainingstechnieken aanbiedt onder de noemer "mental coaching", is NOVEMMUNDI geenszins een praktijk in de psychologie.

 • Hoewel NOVEMMUNDI haar gesprekstherapie inspireert op technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT) en de emotion-focused therapy (EFT) e.a. is NOVEMMUNDI geenszins een praktijk in de psychotherapie.

 • De titel "Psycholoog" is een beschermde titel en mag enkel gedragen worden door gediplomeerde masters in de psychologie en is bijgevolg niet van toepassing op benamingen en titels die NOVEMMUNDI gebruikt

DIENSTEN: Corporate Well-being

CONTACTFORMULIER

 • Dit formulier vraagt een minimum aan persoonlijke informatie om een antwoord naar de aanvrager te kunnen sturen;

 • Het contactformulier en andere geïntegreerde linken zijn onderhevig aan de algemene performantie van de Wix-website;

 • Het contactformulier en andere geïntegreerde linken worden regelmatig getest voor een optimale UX-ervaring;

 • Indien de bezoeker problemen ondervindt met het versturen van het contactformulier is een alternatieve wijze aangewezen;

 • Mobiel: 0478/47.94.61, e-mail: grietje@novemmundi.be (copy paste link).

 • De aanvrager is 18 jaar of ouder.

BOEKINGEN en ANNULERINGEN

NOVEMMUNDI werkt enkel na afspraak;​​

 • KANTOORUREN

  • 17:00 - 21:00, op ma. di. do. en vr.

  • 15:00 - 21:00, op woensdagen

  • gesloten op feestdagen

 • BOEKINGEN

 • ANNULERINGEN 

  • Worden 24u op voorhand via mail of telefonisch aan de counselor gecommuniceerd.

  • Drie opeenvolgende onaangekondigde afwezigheden geven aanleiding tot de stopzetting van de samenwerking. 

  • Bij wijzigingen in de agenda van de counselor wordt de cliënt via mail of telefonisch op de hoogte gebracht.

  • In geval van ziekte is verplaatsing van de sessie aangewezen. Er hoeft geen doktersbriefje voorgelegd te worden. 

 • STOPZETTING

  • De cliënt en de counselor kunnen op elk moment de samenwerking stopzetten;

  • Stopzetting wordt te laatste 24u voor de eerstvolgende sessie via e-mail gemeld;

  • Het ontvangen didactisch materiaal blijft in handen van de cliënt;

DEONTOLOGISCHE CODE

 • NOVEMMUNDI werkt op basis van vertrouwen en vertrouwelijkheid.​ NOVEMMUNDI werkt onder discretieplicht.

 • Er worden bijgevolg geen gegevens van de cliënt bekendgemaakt dan aan diegenen die er kennis van mogen nemen.

 • Enkel de wetgever kan inzage eisen indien men oordeelt dat de aard van het materiaal  bijdraagt tot een gerechtelijk onderzoek.

 • De relatie tussen de cliënt en de counselor is professioneel en vertrekt vanuit wederzijds respect.

 • Elk gesprek is een een-op-eengesprek, ouders, begeleiders, partners en teamgenoten kunnen plaatsnemen in de wachtzaal.

 • Om de privacy van de counseling- en coachingssessies te garanderen is het niet toegestaan om beeld- of audiomateriaal vast te leggen in de privépraktijk en in de wachtzaal, voor, noch na, noch tijdens een sessie.

 • NOVEMMUNDI stelt eigen didactisch materiaal van eigen hand ter beschikking aan de cliënt.

 • Het beheer van het ontvangen materiaal valt onder de verantwoordelijkheid van de cliënt.

 • Het ontvangen materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd of verspreid worden.

 • Geenszins kan NOVEMMUNDI aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van het ontvangen materiaal.

 • De cliënt kan rekenen op onderbouwde vakkennis met jaarlijkse bijscholing, een luisterende en neutrale houdingreflectieve vragen en confidentialiteit.

CONSULTATIES en VERGOEDING

 • Een consultatie is telkens een gesprekssessie van één uur in de privépraktijk te Geel.

 • Laattijdigheid brengt de effectiviteit van een sessie in gedrang.

 • Bij een verlating van een sessie van meer dan 15 minuten geniet een verplaatsing van de sessie de voorkeur;

 • Na afloop van elke sessie wordt de counselor vergoed voor de duur van een uur;

 • Laattijdigheid geeft geenszins recht op korting;

 • Betalingen verlopen steeds via digitale overschrijving door middel van de KBC-applicatie;

 • De client krijgt meteen na betaling een digitaal factuur toegestuurd op het opgegeven mailadres met de vermelding "Voldaan" ter bevestiging van de betaling.

 

PRIJZEN (excl. 21% BTW)

VOLWASSENEN (25+)

 • Intakegesprek van één uur: 75€ excl. BTW

 • Vervolgsessie van één uur: 95€ excl. BTW

STUDENTEN (16+ tot 25)

 • Intakegesprek van één uur: 35€ excl. BTW

 • Vervolgsessie van één uur: 55€ excl. BTW

Individuele consultaties op het terrein zijn mogelijk mits tijdige reservatie. Voor een consultatie buiten de privépraktijk worden de werkelijke kosten van de beroepsverplaatsing in rekening gebracht (kilometervergoeding vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2023: € 0,4259 per kilometer).

AUTEURSRECHT

 • De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Webteksten, blogposts en het NOVEMMUNDI negenhoekig logo zijn origineel en werden geschreven en ontworpen door Grietje Y. M. François en zijn bijgevolg diens intellectueel eigendom.

 • Algemeen fotomateriaal is afkomstig uit de openbare mediabibliotheek van Wix.

 • Portretten zijn van de hand van fotografe Nathalie Moors en zijn bijgevolg diens intellectueel eigendom.

 • Het is niet toegestaan om beeldmateriaal en tekstuele inhoud van deze website te kopiëren, te reproduceren of te verspreiden zonder geschreven toestemming van de makers.

GESCHILLEN

In geval van gerechtelijke geschillen zijn de rechtbanken van Antwerpen ​bevoegd.

bottom of page