top of page

Counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van gesprekstherapie die wordt ingezet als emotionele hulpverlening.

Psychosociale risico's is een thema dat doorgaans geassocieerd wordt met counseling. Maar ook de sporadische nood aan een klankbord tijdens een drukke periode op het werk of de behoefte om in alle confidentialiteit je hart te luchten, kunnen redenen zijn om beroep te doen op een counselor.

emotioneel en sociaal
welbevinden

In mijn praktijk ga ik aan de slag met sporters, trainers en business professionals die de behoefte voelen om hun mentale en emotionele gezondheid op peil te houden, omdat ze er bijvoorbeeld vaak alleen voor staan, of omdat ze willen groeien in een bepaalde functie of sportdiscipline.

 

Er hoeft niet per se een probleem aan de basis te liggen van een counselinggesprek. Maar wat als er wel sprake is van emotionele ongemakken? Wat als de kans op de vorming van psychosociale risico's reëel wordt?

Counseling is inzetbaar binnen een waaier aan psychosociale kwesties:

 • veranderingen in je werkomgeving die je worden opgelegd

 • toenemende werkdruk

 • eenzaamheid

 • stress

 • (faal)angst

 • depressie

 • onzekerheid

 • perfectionisme

 • burn-out

 • pesterijen op het werk

 • grensoverschrijdend gedrag (verbaal of fysiek)

 

Als counselor stel ik me toegankelijk, neutraal en kritisch op. Mijn cliënten ontvangen de ruimte om hun verhaal te brengen. De doelstelling van de sessies is steeds de cliënt activeren tot het bekomen van nieuwe inzichten die bijdragen tot de oplossing van de (hulp)vraag.

De gesprekken vertrekken steeds vanuit een emotioneel vraagstuk of hulpvraag, Onze sessies zijn confidentieel en verlopen steeds tussen cliënt en counselor.

Heb je na het lezen van deze pagina vragen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met me op via e-mail: grietje@novemmundi.be.

bottom of page