We zijn allemaal schouwspelers in een verhaal over voortdurende verandering. 

Onze innerlijke personages bepalen onze veelzijdigheid en overwoekeren zo doende onze essentie. Het leven wordt een queeste naar die "ik" die stabiliteit biedt te midden van een zondvloed aan indrukken.